1. De verkoper

De webwinkel Piñataart is eigendom van:

Delphine Van Nieuwenhuyse
Kernemelkstraat 134

9112 Sinaai-Waas

0473540756
BE0665814829
info@pinataart.be

2. Toepassing

Piñataart biedt:

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten, alsmede alle geleverde producten en diensten, geleverd door Piñataart, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen is.  De toepasselijkheid van enige algemene specifieke voorwaarden of bedingen van afnemer wordt door Piñataart uitdrukkelijk van de hand gewezen.  Piñataart is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit overeenkomst, voor de zogenaamde gevolgschade die afnemer of een derde ter zake van (in het gebruik van) de producten mocht lijden. Hieronder is mede begrepen winstverlies, bedrijfsschade, verlies van gegevens en immateriële schade. Afwijkingen en aanvullingen op enige bepaling in een overeenkomste en/of de algemene voorwaarden gelden slechts, indien zij schriftelijk door Piñataart zijn vastgelegd en hebben alleen betrekking op de betreffende overeenkomst.

Door het doorsturen van de online bestelling ga je akkoord met deze algemene voorwaarden.

3. Prijzen

3.1 De prijzen vermeld op de website zijn in euro, zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten. Deze verzendkosten worden meegerekend in het totaal bij afrekening. Prijzen worden in geval van taarten altijd vooraf meegedeeld. Een factuur kan opgevraagd worden door de koper. Van deze prijs wordt niet meer afgeweken.

3.2 De verzendkosten

Alle enveloppen en pakjes worden verstuurd via Kiala en/of Bpost. Verzendingskosten zijn een vaste kost.

Verzendingen binnen België: €5,80

Bestellingen boven € 150 worden gratis verzonden.

3.3 Piñataart kan niet gehouden worden aan evident onjuiste prijzen in de webshop, bijvoorbeeld als gevolg van duidelijke invoer-, druk- of zetfouten.

3.4 Facturen

Hiervoor gelden volgende voorwaarden:

Klachten komen maar in aanmerking voor zover deze aangetekend geschieden binnen de acht dagen na de ontvangst van de factuur. Betalingen dienen plaats te vinden binnen 10 dagen na factuurdatum. Indien na het verstrijken van de betaaltermijn door de opdrachtnemer nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is de opdrachtgever in verzuim en is hij rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente. Alle door de opdrachtnemer gemaakte kosten, zoals proceskosten en buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, daaronder begrepen de kosten voor juridische bijstand, deurwaarders en incassobureaus, gemaakt in verband met te late betalingen, komen ten laste van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 10% van het factuurbedrag met een minimum van 150,- excl. BTW // Bij laattijdige of gedeeltelijke betaling kan de verdere uitvoering van de werken geschorst worden, zonder dat enige schadevergoeding verschuldigd kan zijn.

3.5. Kortingcodes

Wanneer je een kortingcode hebt kan je deze (binnen de meegedeelde termijn) gebruiken bij de checkout van je winkelwagen. Deze wordt dan verrekend (eventueel na het klikken op de knop "Herberekenen"). Er kan maar 1 kortingcode tegelijk gebruikt worden.

4. Bestellen

Nadat je je bestelling verstuurd hebt, krijg je een automatisch gegenereerde e-mail met de bevestiging van je bestelling (en eventuele online betaling). Mocht een artikel toch niet meer voorradig zijn, dan krijg je daar ten laatste de volgende werkdag bericht van.

De afnemer is in alle gevalle aan de overeenkomst gebonden. Ook indien deze monding of per e-mail wordt overeengekomen.

Items die niet op voorraad zijn, maar wel bestelbaar zijn, dienen besteld te worden bij de leverancier van Piñataart. Indien blijkt dat deze daar niet meer voorradig zijn, zal de klant hiervan meteen op de hoogte gebracht worden. Eventueel betaalde sommen zullen terugbetaald worden.

Wat betreft bestellingen van taart : deze zijn bindend van zodra de prijs overeengekomen is en, indien van toepassing, er een voorschot wordt gevraagd.  Wat betreft gebakken artikelen (taart, cupcakes, desserttafels, …) geldt dat een bestelling geannuleerd mag worden tot 10 kalenderdagen voor de levering. Daarna zal een vergoeding gevraagd worden van 50% van de totaalfactuur voor de reeds gemaakte kosten. De verzendkosten voor het retourneren van fysieke artikels vallen steeds jou ten laste. Het aankoopbedrag wordt teruggestort zodra we de geretourneerde artikelen, onbeschadigd en in de oorspronkelijke verpakking, terug in ons bezit hebben. 

5. Betalen

Betalingen webshop kunnen via:

Vooraf overschrijven

Bancontact / Mister Cash

Credticard

Paypal

6. Levering

Levering in Lokeren is gratis. Daarbuiten wordt een kost aangerekend van €0,35 /km. Bij bestellingen van meer dan €100 incl BTW is het vervoer gratis.

7. Gedecoreerd gebak

Piñataart volgt in bepaalde mate voorbeeldafbeeldingen van de klant indien gevraagd. Toch is elke taart 100% uniek en kunnen er beperkte verschillen zichtbaar zijn. 

Ons gebak wordt volgens de HACCP richtlijnen gemaakt. We voorkomen zoveel mogelijk kruisbesmetting. Echter kunnen we geen 100% garantie geven dat alles compleet allergenenvrij is. Piñataart kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.

Piñataart is slechts aansprakelijk voor het gebak tot aan de deur (van de verkoper bij afhaling, van de koper bij levering). Wat daarna gebeurt is volledig de verantwoordelijkheid van de koper. Hou er rekening mee dat sommige boetseersels kunnen inzakken als gevolg van condensvorming of temperatuurverschillen.

In geval van ziekte of overmacht behoudt Piñataart zich het recht om bestellingen te annuleren. Wanneer de klant doorgestuurd wordt door collega bakkers, is de klant onderhevig aan de voorwaarden van Piñataart. Vaak gaat dit om spoedbestellingen, waardoor het niet altijd lukt om aan alle wensen te voldoen.

8. Verzakingsrecht - retourneren

Wat betreft bestellingen van taart : deze zijn bindend van zodra de prijs overeengekomen is en, indien van toepassing, er een voorschot wordt gevraagd.  Wat betreft gebakken artikelen (taart, cupcakes, desserttafels, …) geldt dat een bestelling geannuleerd mag worden tot 10 kalenderdagen voor de levering. Daarna zal een vergoeding gevraagd worden van 50% van de totaalfactuur voor de reeds gemaakte kosten. De verzendkosten voor het retourneren van fysieke artikels vallen steeds jou ten laste. Het aankoopbedrag wordt teruggestort zodra we de geretourneerde artikelen, onbeschadigd en in de oorspronkelijke verpakking, terug in ons bezit hebben. 

9. Klachten

Klachten komen in aanmerking binnen de acht dagen na het ontvangen van de bestelling en dienen schriftelijk te gebeuren aan info@pinataart.be

10. Risico van verzending

Piñataart is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging tijdens verzending via Bpost. Alle producten worden met de grootste zorg verpakt zodat het risico op beschadiging zo miniem mogelijk is.

11. Kwaliteit

Piñataart hecht veel belang aan de fotografie van haar producten. Toch kunnen de kleuren op de foto’s lichtjes afwijken van de werkelijke producten, mede door de instellingen en kwaliteit van jouw beeldscherm.

Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist c.q. toelaat, heeft Piñataart het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

Piñataart is niet aansprakelijk voor eventuele gebreken aan artikelen aangeboden op de site, die niet afkomstig zijn van de eigen collectie. In dergelijke gevallen richt je je best rechtstreeks tot de desbetreffende fabrikant. Gelieve ons dit ook mee te delen, zodat de artikelen kunnen gecontroleerd worden.

12. Fouten in gepersonaliseerde items

Piñataart kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schrijffouten die als dusdanig werden doorgegeven in het kader van gepersonaliseerde items.

13. Privacy

Persoonlijke gegevens die je ingeeft bij het afronden van je online bestelling, worden uitsluitend gebruikt om je bestelling te leveren en je via een nieuwsbrief op de hoogte te brengen van laatste nieuwtjes of promoties van Piñataart. Je kan je op elk moment voor deze nieuwsbrief uitschrijven.

14. Naamsvermelding en linken bij gebruik en delen van foto's

Delen van foto's uit de webshop via social media is toegestaan, mits naamsvermelding (Piñataart) én toevoegen van een duidelijke link naar www.pinataart.be. Voor publicaties in magazines neem je best eerst contact op via info@pinataart.be

15. Belgisch recht

Op alle overeenkomsten en verbintenissen van Piñataart is het Belgisch recht van toepassing. In geval van betwisting aangaande de overeenkomsten, facturen en auteursrecht van Piñataart zijn alleen de Rechtbanken van het Arrondissement Gent en/of het Vredegerecht van het vierde kanton Gent bevoegd.